com.tr başvuruları için gerekli olan belgeler nelerdir?


com.tr başvuruları için gerekli olan belgeler nelerdir?


“.com.tr”, “.info.tr” ve “.biz.tr” alt alan adları ile, esas olarak ticari faaliyette bulunan veya ticari bir amaç için internette yer almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin internette belirli alanlarda sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla alan adı almak isteyen kişilerin kendilerini internette ifade etmesinin yollarını açmak, bu alandaki internet tabanlı hizmetlerin (web sayfaları, e-posta, vb.) sayısını artırmak ve internetin ticari alanda kullanımını yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.

Sizden istediğimiz evraklar aşağıdaki konulara göre değişmektedir. Bu durumlar;

Yapılan her alan adı başvurusu için, alan adı üzerindeki hak sahipliğinin ispatı olarak, uygun bir belge aranır. Alan adı tahsislerinde uygunluğu kabul edilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:
1. Ad-soyad için, nüfus cüzdanı fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,
2. Ticaret odasından alınmış olan bu maddede sıralanmış belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir: "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti", Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı,
3. Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da marka tescil başvurusu,
4. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",
5. İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
6. Vakıf, dernek ya da odalar için “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”,
7. Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
8. Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
9. Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
10. Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",
11. Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
12. Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan (MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
13. Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
14. İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılış Belgesi",
15. Yurtdışı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait ilgili yurtdışı kuruluşun tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra yurtdışı tescile sahip kuruluşun, başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
16. Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
17. Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi" ,
18. Süresiz yayınlar için yayının aslı,
19. İlaç isimleri için, " Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
20. Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi,
21. Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”.
22. Fuarlar için, Resmi Gazete’de yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı",
23. Türk Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi",

Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin diğerine göre üstünlüğü yoktur. Bu belgelerden herhangi biri ile başvuran ilk kişi veya kuruluş ilgili alan adını alabilir.

Sizden istediğimiz evrakları nasıl göndereceksiniz?

Alan adı başvurunuzun aktif olabilmesi için lütfen bu ileti dışında tarafınıza gönderilmiş olan Alan Adı Tahsis Formu adlı dosyayı ve yukarıdaki kurallara uyan belgelerinizi tarafımıza iletiniz. Belgelerinizi elektronik posta ile destek@daha.net ya da bilgi@daha.net adreslerimize veya faks yolu ile +90 (212) 227 37 10 numaralı faksımıza iletmenizi rica ederiz.

Lütfen belgelerinizi Alan adı tahsis formundaki faks numaralarına iletmeyiniz.

Başvurularınızın takibi ve detaylı bilgi için bizlere hafta içi 09:00 – 17:30 saatleri arasında +90 (212) 259 55 00 numaralı telefonumuzdan ulaşabilir, ya da e-posta yolu ile destek@daha.net adresimizden dilediğiniz zaman bilgi alabilirsiniz.

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Diğer Dökümanlar